Now Playing Tracks

khổ cho mồm mèo, nằm dưới sàn mấy lần, khổ cho 2 bạn đứng trên, run chân tý là xong cả đám :((
hôm nay sang tung hát live gần như hết mới chết tôi chứ lại :(((((( mồm mèo lên cao :((( cơ mà vẫn nghe thấy tiếng hiền hiền với chim cánh cụt =)) mà cu Tao mặc nhầm quần của ai đúng khg, cái ống quần nó phải lên 10 xen =)) lần sau ốm thì đừng quá sức=”=
live daebak\m/

because byun baekhyun is still a child and he needs his chanyeol to spoil take care of him

đúng là chanbaek của mình :( đụng trúng tim đen của mình. Này anh Park, Baek Baek nhà anh khiến ai cũng lo lắng, cho nên anh phải đi theo bảo vệ, quan tâm rõ chứ. Hiền hiền của tôi xinh đẹp thế, tôi trao cả cho anh đấy :(((( Nhớ giữ vào, không tôi lấy lại đấy 

(Source: tinybyun)

To Tumblr, Love Pixel Union