Now Playing Tracks

khổ cho mồm mèo, nằm dưới sàn mấy lần, khổ cho 2 bạn đứng trên, run chân tý là xong cả đám :((
hôm nay sang tung hát live gần như hết mới chết tôi chứ lại :(((((( mồm mèo lên cao :((( cơ mà vẫn nghe thấy tiếng hiền hiền với chim cánh cụt =)) mà cu Tao mặc nhầm quần của ai đúng khg, cái ống quần nó phải lên 10 xen =)) lần sau ốm thì đừng quá sức=”=
live daebak\m/

because byun baekhyun is still a child and he needs his chanyeol to spoil take care of him

đúng là chanbaek của mình :( đụng trúng tim đen của mình. Này anh Park, Baek Baek nhà anh khiến ai cũng lo lắng, cho nên anh phải đi theo bảo vệ, quan tâm rõ chứ. Hiền hiền của tôi xinh đẹp thế, tôi trao cả cho anh đấy :(((( Nhớ giữ vào, không tôi lấy lại đấy 

(Source: tinybyun)

fyeahkimjongdae:

140415 Showcase Ment - Xiumin and Chen answering the question “If you had a girlfriend, where would you take her?”

Translations from LOVEdyokyungsoo:

Xiumin said he doesn’t have to run because all his girlfriends are here (at the showcase).

Chen got nervous because he is after Xiumin. He started with “Me too..” And then the rest said you can’t say “Me too”

Chen said he wants to go to the beach with his GF, to Donghae where the sun rises first

Translation from allmylovees:

The MC said suggestively that Chen would have to spend the night if he wanted to see the sun rise

[CR: Kim 블로그] DO NOT EDIT. DO NOT RE-UPLOAD.

certainly , Jongdae was embarrassed :))))
oh my jongdae ah :((( so cute especially when he hit xiumin
and overnight, oh no no no, I don’t think so

because baekhyun knows exactly what chanyeol wants. ಥ_ಥ

phát rồ vì đôi bạn trẻ =(((( công khai luôn rồi :(((((((( chan dẹo nhìn quả đầu này quá ngu ngơ đi mà, lại còn cười hề hề nữa, thế mà lại lấy đk trái tim hiền hiền của mình :(((( thôi, âu cũng do cái số
ChanBaek is Real :)))))

(Source: chanyeolismysexualfantasy)

To Tumblr, Love Pixel Union